Bubble Shooter Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Theo các quy tắc kinh điển của trò chơi Zuma, điều liên quan ở đây là bạn sử dụng khẩu pháo để ngăn chặn sự xâm lăng của các sinh vật. Theo cách nào? Chà, bắn những quả bóng cùng màu chống lại tối thiểu hai kẻ xâm lược. Khi làm dứa làm ba, chúng sẽ nổ tung. Và vì vậy, làm theo thủ tục này, bạn sẽ dọn đường, chiến thắng trò chơi và tích lũy lợi nhuận.