Bubble Shooter Candy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thể hiện khả năng không thể so sánh của bạn như một người tiêu diệt kẹo màu bằng cách bắn vào chúng với khẩu pháo của bạn, cố gắng kết hợp màu sắc và thưởng thức xem chúng phát nổ trong một chuỗi để lại một khoảng trống lớn trên bảng.