Bubble Burst

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sự tấn công của bong bóng đã bắt đầu!. Bảo vệ âm mưu xâm lược của bạn, bắn vào chúng và cố gắng để nhóm chúng lại theo màu sắc. Chỉ khi đó họ sẽ nổ không một dấu vết và cho phép bạn thở và di chuyển thoải mái hơn.