bubble bobble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Revival của Taito cổ điển ... Bắn bong bóng để bichillos và sau đó nhấn chúng để giết chúng và do đó có được điểm.