Bubble Blobs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi bong bóng cổ điển trong phiên bản mới đầy đủ các tính năng mới, nhưng mục tiêu của bạn là như nhau nổ tất cả các bong bóng trước khi họ điền vào màn hình.