Brutalmania.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong đấu trường này, những người tham gia đi một cách bình tĩnh và chờ đợi để vượt qua với một đối thủ để đè bẹp anh ta để thổi cho đến khi nó trở thành một pap thực sự. Các tiêu diệt nhiều hơn, vũ khí tốt hơn và khả năng lớn hơn. Môi trường nhiều người đóng góp vào cảm xúc và hất cả hemoglobin.