Bruh.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện theo những trò chơi này dịch là "Battle Royale: Unsung Heroes" và chủ đề là, khá đơn giản, giết để tồn tại. Đào sâu vào một giai đoạn và bắn bất cứ điều gì mà di chuyển. Nhờ có sự lựa chọn nhiều người, kinh nghiệm trở nên mạnh hơn rất nhiều và to lớn.