Broken Horn

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhỏ bị gãy Viking sừng này sẽ phải vượt qua tất cả các loại trở ngại sự khéo léo để thăng tiến một lâu đài đầy đủ của kẻ thù đối mặt với việc có một ngày tồi tệ.