Bridesmaids Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc chiến của phù dâu đã bắt đầu. Có bốn. Tất cả đều đẹp và tất cả đều rất vui mừng về vai trò của họ. Tạo nên, chải và chọn trang phục của mỗi người trong ngày cưới. Và cuối cùng, với tất cả trong một hàng, chọn cái nào là đẹp nhất cho bạn và, do đó, người chiến thắng không thể tranh cãi.