Bridal Dress Designer Competition

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã được mời tham dự một cuộc thi có uy tín liên quan đến việc thiết kế áo cưới. Hãy vải, sợi và kim và chứng minh bạn là người giỏi nhất.