Brick Breaker Intergalactic!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các trò chơi cổ điển của Arkanoid dẫn phiên bản giữa các thiên hà tương lai của mình. Nghĩa là, với nhiều màu sắc và một nền tảng không gian. Nếu không, thông thường: Ném bóng chống lại viên gạch để tiêu diệt tất cả. Khi thư bị trả lại, thu thập chúng để cung cấp cho họ một lần nữa và vì vậy cho đến khi có không phải là một dải đơn của lo lắng.