Brick Block Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích chơi Tetris ở đây bạn có phiên bản cổ điển của trò chơi giải trí nhất mọi thời đại. Bạn đã biết các thói quen, các mảnh hình dạng khác nhau đang giảm dần và bạn phải phù hợp với cái khác cho đến khi hoàn thành một dòng. Vấn đề là để xem rằng họ không tích lũy cho đến khi họ chạm vào mái nhà.