Break The Rock

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con quái vật mạnh mẽ được trang bị một cây chùy khổng lồ có chức năng phá vỡ một ụ đá. Nhưng với mỗi tảng đá bạn phá hủy, một cái khác sẽ hạ xuống. Bạn sẽ phải cẩn thận vì một số có nhánh nhọn mà nếu chúng đánh bạn, chúng sẽ bỏ bạn ko Vì lý do đó bạn phải di chuyển từ trái sang phải khi bạn phá hủy đá và tránh những nhánh nguy hiểm.