Break The Hoops

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong khi quả bóng nảy mà không nghỉ, bạn sẽ phải di chuyển cơ sở xoay để mỗi lần đánh, một mảnh của nó bị tan rã. Luôn luôn cố gắng rằng quả bóng không chạm vào mặt đất và thực hiện một bước hoàn chỉnh, lấy các viên ngọc ở phía trước nhưng tránh các vạch tối.