Break the Cup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này nhiệm vụ của bạn không phải là để ngăn chặn bất cứ điều gì, trái lại, nó là về kích động nó. Bạn sẽ phải đưa ra để biến kính pha lê thành từng miếng nhỏ. Và cho điều này, bạn sẽ sử dụng một số quả bóng màu xanh, mà bạn sẽ phải ném hoặc thả một cách nhất định. Bạn càng ít sử dụng, số lượng các ngôi sao càng lớn.