Break Liner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tên lửa này là sự phá vỡ các dòng đặt tên cho trò chơi giải trí mà chúng tôi trình bày. Nhưng bạn chỉ có thể làm như vậy tại thời điểm dòng màu vàng. Chỉ sau đó anh ta mới có thể vượt qua nó và phá hủy nó. Nếu không, nếu bạn thử nó khi trời tối, nó sẽ bị trả lại. Và nếu bạn sạc khi nó màu đỏ, trò chơi sẽ kết thúc.