Brainy Cars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vẽ nhanh nhất có thể con đường mà chiếc xe phải đi theo để có được tất cả các đồng tiền và đạt được mục tiêu. Mở khóa bản đồ và phương tiện mới khi bạn tiến bộ qua trò chơi.