Brain for Monster Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vẽ con đường mà trượt và nhận được để thu thập tất cả các ngôi sao với Monster Truck lớn của bạn. Làm điều đó một cách cẩn thận và cố gắng không để mất hàng hóa bằng đường bộ hoặc bắt đầu lại.