Brain Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu các thủ đoạn của khoa học thần kinh áp dụng với trò chơi giải trí này. Chọn để kiên nhẫn của bạn và vui lòng gửi phẫu thuật não chi tiết và hào phóng để ngăn chặn bên trong cô hơn rực rỡ hơn Ritz tiền sảnh khách sạn đầu.