Braided Hair Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các kiểu tóc ấn tượng và công phu nhất với bím tóc. Có một số mô hình hoàn hảo giải thích. Khi hoàn tất, một makeover và trang phục lựa chọn để kết thúc tất cả các vi phạm công ước.