Braid Styles We Love

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chơi bím tóc. Đó là về việc chọn những người tốt hơn trên đầu của ba mô hình đẹp. Sau khi quyết định, sẽ cần phải dành một thời gian để làm móng tay của bạn và chọn một tủ quần áo phù hợp để cuối cùng, gói hoàn chỉnh là hoàn toàn không thể đánh bại.