Boxkid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một số hộp mà bạn phải kéo đến hình vuông màu bạc. Nhưng nó sẽ không dễ dàng, mỗi giai đoạn mới liên quan đến tổ chức, do đó bạn có thể phù hợp với tất cả mà không có một ngăn chặn những người khác. Cố gắng phản ánh tốt trước mỗi động tác và đặt các hộp ở đúng vị trí.