Boxing Fighter: Super Punch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một võ sĩ có tham vọng trở thành nhà vô địch thế giới, mà bạn sẽ phải tập luyện. Cách tốt nhất để làm điều này không phải là đánh túi đấm, mà là đối mặt với tất cả các đối thủ bị bắn vào bạn. Và họ sẽ không phải là một hoặc hai, mà là toàn bộ những người khao khát muốn đánh bạn trước họ.