Boxhead 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai với kịch bản và nhân vật mới. Mục tiêu của bạn là để giết chết các zombies mà bạn có thể làm điều đó trong nhiều chế độ chơi, bạn một mình hoặc với một người bạn. Nhập 'Điều khiển' để thay đổi các điều khiển theo ý thích của bạn.