Box Warrior

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một đầu vuông quý ông đi bộ qua rừng mê hoặc và một gia đình toàn bộ troll của các kích cỡ khác nhau và các loài khuôn mặt. Bạn sẽ phải giết hết bọn chúng sử dụng thanh kiếm của chư vị.