Box Stack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là xếp chồng các hộp gỗ. Một cần cẩu sẽ đi bộ từ bên này sang bên kia và bạn phải xác định thời điểm khi bạn nhả hộp để nó tham gia với những người khác trong một tháp cân bằng hoàn hảo. Rõ ràng, càng có nhiều bạn tích lũy và cao hơn bạn nhận được, số điểm càng cao.