Bouncing Hell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở rìa của địa ngục. Cách duy nhất để tránh ngọn lửa đang nhảy từ nền tảng đến nền tảng. Trong quá trình này, bạn phải thu thập càng nhiều hộp sọ rực và tránh đe nặng rơi xuống như kẻ giết mưa.