Bounce Floor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chăm sóc sự an toàn của một hộp đêm và có một tên trộm đang trộm cắp từ khách hàng. Hãy chú ý đến manh mối rằng những điều này sẽ cho bạn biết về sự xuất hiện của chúng và định vị nó trong đám đông. Nhưng hãy cẩn thận, đừng phạm sai lầm hoặc bạn sẽ bị sa thải.