Bounce Ball Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quả bóng cao su này bay lên mà không dừng lại bằng những bước vô tận. Nó sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng nếu nó không phải là vì họ hoặc là đầy gai nhọn hoặc lắc lư mà không có từ bi. Duy trì sự cân bằng và hình dạng tròn sẽ là một nhiệm vụ khó khăn và thú vị.