Bottle Shoot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiên quyết giữ khẩu súng và kích hoạt các giác quan của bạn, bởi vì bạn sẽ cần trong trò chơi này mà kiểm tra mục tiêu của bạn và sự lạnh lùng của dây thần kinh của bạn. Bạn sẽ phải bắn tất cả các chai xuất hiện. Cố gắng không bỏ lỡ hơn ba. Và, quan trọng nhất, không bắn chống lựu đạn!.