Bottle Flip DAB Panda 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đối mặt với thách thức ném chai qua không khí và khiến chúng rơi trên đôi chân của chúng. Nó không phải là dễ dàng. Mỗi khi bạn nhận được nó, bạn sẽ tích lũy điểm và kích thước của chai sẽ biến đổi.