Bottle Flip Challenge 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đảm nhận thách thức trong việc ném chai vào không khí và rơi để có được đứng. Nó không phải dễ dàng. Mỗi khi bạn nhận được nó, bạn sẽ tích lũy điểm và kích thước của chai sẽ đi đột biến.