Boomerang Sports

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi không làm việc trên phim của ông hay phim truyền hình, một nhân vật hoạt hình như Tom và Jerry, Bugs Bunny hay Scooby Doo yêu dành thời gian rảnh rỗi cạnh tranh trong các trò chơi nước vui vẻ, nơi bạn có để nhảy, né tránh, dunk và bị ướt rất nhiều. Lập nhóm với yêu thích và tham gia của bạn.