Bongo Balls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có muốn tham gia một Zuma? Ông chỉ đạo súng chuột và bắn bóng để thu thập ba hoặc nhiều hơn cùng màu và họ biến mất.