Bomb It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bốn tỷ lệ cược 'Bombermans' để xem ai là người cuối cùng và như vậy để cấp độ tiếp theo. Đặt bom để bạn tiêu diệt kẻ thù của bạn và cũng để tìm 'Power Ups' ẩn.