Bomb It 7

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Saga nổi tiếng của Bomberman đạt đến phần thứ bảy với nhiều thứ giống nhau, nhưng hạnh phúc được cải thiện. Bạn là một robot bị khóa trong mê cung với nhiều nhân vật khác mà bạn sẽ phải tiêu diệt bằng bom hoặc đối tượng mạnh mẽ. Người đầu tiên tiêu diệt phần còn lại, chiến thắng.