Bomb It 5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các tùy chọn mới và cải tiến trong Bomberman này, bây giờ bạn có thể chơi trong bốn cách khác nhau và với mức độ khó khăn khác nhau ở mỗi người.