Bomb Balls 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy là niềm vui. Bạn biết điều đó và chúng tôi biết điều đó. Đó là lý do tại sao trò chơi này gây nghiện. Một trò chơi trong đó bạn có một khẩu pháo. Và ngay phía trước, các cấu trúc khác nhau được xây dựng với vô số mảnh mà bạn sẽ phải phá bỏ hoàn toàn bằng cách ném đạn. Niềm vui bạn sẽ nhận được là vô giá. Hãy thử nó