Bob the Robber

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bob là một tên trộm và cần sự giúp đỡ của bạn để có những chiến lợi phẩm. Đọc các ghi chú mà bạn tìm đến học hỏi để buộc cửa két mở, và khác mà không nhận được sát bắt.