Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bob kẻ trộm đi đến Paris ngân hàng Pháp sẵn sàng cướp bóc trong việc tìm kiếm những cảm xúc mới. Walk the tầng của tòa nhà, robot và né tránh camera an ninh, các cửa hàng dữ liệu hữu ích và lấy nhà loot.