Bob the Robber 4 Season 3 : Japan

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Bob tên trộm không biết mệt mỏi mất một kỳ nghỉ và đi đến Nhật Bản, nơi ông sẽ phải áp dụng nghệ thuật của họ để ăn cắp một số đối tượng bất hợp pháp. Đạt được, như mọi khi, đòi hỏi nhà trượt cố không được phát hiện, buộc bu lông và chiến đấu đúng hẹn Á với xác ướp. Mọi thứ của nghề nghiệp.