Bob The Robber 4: Season 2 Russia

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tên trộm ưa thích của mọi người, Bob, tiếp tục những hành động xấu của nó. An ninh chạy nhiễm tòa nhà cần phải tránh được để đạt được một cái gì đó ăn cắp có giá trị, sau khi giải quyết các câu đố khác nhau. Trong trường hợp này, ông chuyển đến Nga.