Bob The Robber 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bob, chuyên gia về các vụ cướp, được giới thiệu đến các tòa nhà khác nhau, không chỉ muốn lấy tất cả số tiền có thể, buộc khóa và tắt báo động, mà còn tìm tài liệu có thể làm sáng tỏ các vụ án tham nhũng và tham ô, mặc dù anh ta phải đối mặt với các đặc vụ bảo mật hoặc robot.