Boat Battles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này là vui vẻ như cổ điển, bạn phải xác định vị trí hạm đội của bạn của tàu và cố gắng để ngăn chặn kẻ thù vào sink trong khi bạn tìm cách phá hủy chỉ mình một cách mù quáng và sử dụng sự khéo léo.