BMX Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào các cuộc đua xe đạp BMX này một cách đặc biệt mãnh liệt nhờ vào tùy chọn nhiều người chơi. Chọn nhân vật sẽ đạp xe dọc theo hành trình và cố gắng làm tất cả các loại pirouettes để đạt được tốc độ nhanh hơn, đạt được mục tiêu đầu tiên và tích lũy một số lượng phong phú.