Blur Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi đua xe tương lai này, bạn sẽ phải lái xe qua các trạm kiểm soát riêng lẻ trước khi hết giờ. Nếu một lá chắn màu đỏ đánh bạn trên đường, trò chơi kết thúc. Tuy nhiên, cũng có một lá chắn màu xanh lá cây sẽ đẩy bạn. Thu thập tất cả các vòng màu vàng và tiếp tục cấp độ tiếp theo.