Blue Mahjong HD

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên tàu này, bạn sẽ thấy rằng bạn có rất nhiều khoai tây chiên với những hình ảnh trái cây ngon và một số. Bạn phải xác định vị trí sự hỗn loạn mà làm cho đối tác cho các bản vẽ và con số và đánh dấu biến mất. Tuy nhiên điều này sẽ chỉ có thể xảy ra nếu các chip không có mặt khác để ngăn chặn chúng từ bất kỳ phong trào. pacogames