Blossom Link

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này bạn có một số ít hoa đẹp sẵn sàng để nở. Nếu bạn muốn điều đó xảy ra, bạn sẽ phải tìm kiếm những người đồng đều và tham gia với họ với sự giúp đỡ của một số gốc rễ. Khó khăn là mỗi cặp hoa phải có cách kết hợp riêng, ngăn không cho một số người giẫm lên những cái khác. Chỉ sau đó, bạn mới có thể thấy cánh hoa của nó mở ra như thế nào và đôi mắt của bạn trở nên mù quáng trước vẻ đẹp như vậy.