Blocky Squad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi chiến tranh này bạn kiểm soát một đội quân của những người lính với người ngu dốt sẵn sàng bảo vệ những kẻ xâm lược. Họ sẽ được đặt sau khi rãnh và ngăn chặn sự tiến. Nhưng họ sẽ cần rất nhiều vũ khí và đạn dược, mà nhận được điểm tích lũy. Nếu hỗ trợ không khí cần thiết Bạn có phải đặt các liên lạc của ân sủng trong các hình thức của máy bơm.