Blocky Sharpshooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tinh chỉnh mục tiêu của bạn bởi vì bạn sẽ phải đối mặt với một đám lính đánh thuê sẵn sàng làm điều ác. Bạn phải nhắm và bắn vào chúng trước khi xả đạn vào bạn. Hãy nhanh chóng, không có lòng từ bi và bạn sẽ tiến bộ trong trò chơi với những khó khăn ngày càng tăng và thú vị hơn.